We krijgen vaak de vraag van opdrachtgevers wat de beste tijd is om een zwembad te laten aanleggen. Ons antwoord is eigenlijk altijd het najaar!

Er komen bij het aanleggen van een zwembad veel zaken bij kijken waar in eerste instantie niet aan wordt gedacht. Een belangrijke factor bij het graafwerk en de aanleg van het zwembad is water. En met water bedoelen we zowel grondwater als het regenwater dat valt tijdens de bouwperiode.

  • In het najaar is de grondwaterstand normaal lager i.v.m. het voorjaar hierdoor zijn extra maatregelen vaak niet nodig
  • In het najaar bouwen zorgt ervoor dat in het voorjaar de tuin weer in normaal gebruik kan zijn
  • In het najaar valt er gemiddeld minder regen en zijn er nog veel zon-uren

Natuurlijk maken we de keuze in overleg met onze opdrachtgevers, echter ons advies is dat het najaar een ideale periode is om uw droomzwembad aan te leggen!