Waterkwaliteit

Is de kwaliteit van uw water niet volgens de normen? Aquamasters heeft de oplossing!

Aquamasters is al jaren specialist op het gebied van waterbehandeling. Ieder probleem met waterwaardes welke niet voldoen aan de normen kunnen wij oplossen. Heeft u zwembadinrichting problemen met te hoge waardes zoals ureum of kaliumpermanganaat? Vraag naar de mogelijkheden om dit op te lossen.

Aangescherpte normen & aangepaste regels voor zwemwater

Van een aantal parameters is de norm aangepast, of zijn de regels veranderd.

  • De normen voor gebonden chloor en zuurgraad (pH) zijn aangescherpt.
  • De norm voor waterstofcarbonaat is juist versoepeld.
  • Bij het meten van vrij chloor, is er straks een bovengrens voor binnenbaden én een aparte bovengrens voor buitenbaden. De grootte van het bassin doet er daarbij niet meer toe. Élk bassin moet straks voldoen aan de kwaliteitseis voor vrij chloor.
  • De norm voor kaliumpermanganaatverbruik is nu gekoppeld aan het suppletiewater van het zwembad. Dat wijzigt; er komt één centrale norm voor heel Nederland.
  • Voor de meting van sommige parameters, moet u nu de plaats waar u de slechtste kwaliteit verwacht, uitkiezen voor bemonstering. In de nieuwe regelgeving is dat niet langer het geval. Daarin wordt gesproken over een ‘hoofdbassin’: het bassin met de grootste inhoud van alle bassins die via een circulatiesysteem aan elkaar zijn gekoppeld.

Nieuw: luchtkwaliteitseisen

Om de kwaliteit van de binnenlucht te beheren, worden luchtkwaliteitseisen nieuw toegevoegd aan de regelgeving voor badwaterbassins. In een gesloten ruimte bij een badwaterbassin moet de lucht voldoen aan kwaliteitseisen voor trichlooramine, gemeten op de plaats waar naar verwachting het meest ongunstige resultaat kan worden verkregen. Dat is vaak de plaats waar zwembadpersoneel het snelst klachten krijgt; de plek met de minste luchtverversing en -doorstroming. Zwembaden die werken met ozon, zijn verplicht ook de parameter ozon te meten, in elke zwemzaal. De risico’s, de beheersmaatregelen en de monsterlocaties moeten worden vastgelegd in een beheersplan. Het beheersplan bevat straks dus ook een hoofdstuk ‘lucht’.

Verplicht sluiten van een badwaterbassin

Alle parameters kennen straks een klassenindeling. Is er een normoverschrijding? Afhankelijk van de klasse waartoe de parameter behoort, bent u verplicht om het badwaterbassin te sluiten als de meting de eerste, tweede of derde keer niet voldoet aan de kwaliteitseisen voor een parameter. Het badwaterbassin mag u niet eerder openen dan wanneer uit eenzelfde nieuwe meting blijkt dat de parameter weer voldoet aan de kwaliteitseis. Ook dat is nieuw. Tot nu toe kwam de provincie of omgevingsdienst handhaven als de maandtoetsing (vaker) onvoldoende was. Nu bent u zelf verplicht het bassin te sluiten en alle risico’s te beheersen.